Hvad er et sundt sind?

Hvad er et sundt sind? Hvad siger videnskaben omkring mentalt velvære? Kan det måles? Kan det gødes, kan det vokse? Kan vi selv påvirke vores egen og andres mentale sundhed? Kan vi være medvirkende til at skabe et samfund med mentalt sunde og glade børn og voksne? 

 

Jeg tror på, at et af de vigtigste stykker arbejde vi kan gøre som voksne og som forældre er at give tidens børn redskaber til at være, forblive og udvikle sig til mentalt og fysisk sunde, glade voksne.

 

Jeg tror på at et land, med mentalt sunde og glade voksne medvirker til at transformere verden og gøre livet bedre for alle.

 

Jeg tror på at børnene er verdens fremtid og jo mere vi gør for at sikre børnenes velvære, koncentration, glæde og sunde sind jo bedre ser vores allesammens fremtid ud.

Hvad er et sundt sind? Hvad siger videnskaben omkring velvære? Kan det måles? Kan det gødes, kan det vokse? 

 

Netop dette arbejde beskæftiger de sig med ved Center forHealthy Minds – University of Wisconsin-Madison.

 

For at svare på spørgsmålene har centret igennem mange år arbejdet videnskabeligt med at definere de komponenter der udgør et sundt sind. Det er blevet til 4 komponenter der er understøttet af den neurovidenskabelige forskning man arbejder med på dette og andre universiteter i disse år. 

 

 

Positiv indstilling

 

Her fortæller Richard Davidson at hvad enten det er at glæde sig over samvær med familie og venner,  eller at kunne få øje på de små tegn på venlighed og medfølelse hos andre mennesker eller at glæder sig over en velsmagende mundfuld mad, så forbedre denne positive indstilling vi menneskers psykiske velvære.

 

Tilbage på banen igen

 

Forskningen på dette område indikerer at modstandsdygtighed eller evnen til at rejse sig igen efter modgang har betydning for at man generelt oplever færre negative følelser og er mindre udsat for psykiske lidelser. Men hvis man lider af depression, har man øget aktivitet i amygdala og har derfor sværere ved at ryste negative oplevelser af sig. Ligeledes ser man at mennesker der ud fra spørgskema undersøgelser oplever større mening med livet har større modstandsdygtighed imod negative oplevelser og oplever større psykisk velvære.

 

Man ser nu lovende evidens for at der findes særlige typer mental træning der kan opdyrke øget modstandsdygtighed og hjælpe til at man hurtigere kommer sig over negative oplevelser.

 

Mindfulness og opmærksomhed

 

Forskningen omkring mindfulness viser, at når man er virkelig fokuserede på det man foretager sig og tankerne og opmærksomheden ikke bevæger sig væk, så føler man sig bedre tilpas med sig selv og har en mindre tendens til at hige og ønske os ting vi ikke har. 

 

Omsorg for andre

 

Der er en del evidens der viser at kvaliteter som empati, medfølelse og taknemmelighed er vigtige faktorer i forhold til velvære. Man kan se at når vi mennesker er generøse så øges vores velvære. Disse aktiviteter har således dobbelteffekt, ved at de både gavner afsenderen og modtageren. Der findes studier der viser at medfølelses-træning, hvor deltagere frembringer positive ønsker for andre levende væsner påvirker et menneskes sociale evner i en retning så man begynder at fokuserer på at mindske andres lidelse.

 

 

Tilbage til børnene. Hvis vi skal give børnene den emotionelle ballast de har krav på, hvis vi skal bidrage til at gøre vores børn modstandsdygtige og robust, så må vi starte hos os selv og derigennem lade det sive fra os til børnene.  Og tænk sig, alt dette kan læres, enkelt og nemt faktisk, hvis man vil lære det og hvis man vil holde fokus og tålmodigt lade det synke ind for senere at lade det sive videre til sine egne børn eller de børn man arbejder professionelt med.

 

Det er noget af det vores professionelle deltagere får som udbytte når de følger vores mindfulness uddannelse hos Dansk Mindfulness Akademi.

 

Kærlig hilsen

Louise

 

Share on Facebook
Please reload

Udvalgte blogindlæg

Jamen det er bare fordi....

1/3
Please reload

Seneste blogindlæg