Hvad er Generøs Kommunikation? - En kort introduktion

Nye spor, nye strategier kræver øvelse og input, som giver konkrete redskaber der kan bringes direkte ud i hverdagen på en nænsom måde.


 

I Generøs Kommunikation arbejdes der med at skærpe kommunikaitonsfærdighederne indenfor både din evne til at lytte og være nærværende I dialogen og din evne til at kommunikere dine budskaber klart og tydeligt uden for meget “støj”.

 


- En kort introduktion

 

Her får du en flig af hvad Generøs Kommunikation er:

 

 • At gå fra følelsesladet impuls agtigt reaktion og kommunikation til konstruktiv respons.

 • At lytte åbent og give plads og tid til reflektion og overvejelse.

 • At tale personligt og frit på egen banehalvdel, med en neutral partner først.

 • At tale om svære emner og løse konflikter, på en ny og beskyttende måde.

 

Generøs Kommunikation - En ædel kommunikationsform

 

Den danske ordbog – Generøsitet = “det at give rigeligt”

 

Generøs Kommunikation:

En kommunikationsform der har fokus på at bringe både afsenderen og modtageren lykke og bringe begge parter fra distancerede samtaler til nærværende kontakt med sig selv ved at fjerne os fra den gængse kommunikation, hvor vi blandt andet oplever nedenstående vaner og mønstrer.

 

Almindelige mønstre i samtaler

 • Komme med løsninger

 • Tilbagevise

 • Overtage taletiden

 • Komme med lange fortællinger

 • Være underholdende

 • Give gode råd

 • Ubehag ved stilhed

 • Spørge hvorfor

 • Problematisere

 • Skifte emne før den anden er færdig

 • Afbryde

 • Moralisere

 • Være den der ved mest og bedst

 • Korrektioner

 • Forhastethed

 

Autopilot

Selvom vi ved, at der skal tanekvirksomhed til at formulere tale, er der en hel del af vores tale som fungerer via autopilot.

 

For at skabe nye måder at påvirke og indgå i vores relationer og vores interaktion med omverdenen på, må vi bryde autopiloten og skabe nye spor i hjernen, både hvad angår talen og lytten.

 

Vores sprog og vores måde at kommunikere på, ligger så dybt i os og meget af det er lært og lagret helt ubevidst i en meget ung alder, som dybe spor i vores hjerne. Så det er ikke nødvendigvis let at ændre på, men med en god model sker der frugtbare foradringer og forholdsvis hurtigt kan vi skabe nye kommunikative spor i vores hjerne, hvis vi har brug for det.

 

Vi I have en workshop om Generøs Kommunikation?

Man kan booke en introduktion om Generøs Kommunikation:

• I dit område
• På din arbejdsplads
• På din uddannelse

En introduktion varer 2 timer og har følgende indhold:

 • Hvad er Generøs Kommunikation?

 • En smagsprøve på, Generøs Kommunikation på egen krop.

 • Hvorfor Generøs Kommunikation?

 • Hvad er effekterne og hvorfor er det så effektivt?

 • Hvordan kan man komme videre med Generøs Kommunikation.

 • Åben spørgesession.

Prisen for en introduktion er ved professionelle faglige arrangementer er 5000 kr. plus moms.

 

Der er ingen begrænsning på antal deltagere, så I kan være så mange, som I ønsker.

Uanset om I er en organisation, forening eller uddannelsesinstitution, så ring eller mail gerne, så vi sammen kan tilrettelægge det bedste for jer.

 

Relevante målgrupper:
Plejesektor, lærere og pædagoger, sygeplejesker, socialrådgivere, mentorer, psykoterapeuter, coaches, uddannelsesinstituioner der uddanner coaches, psykoterapeuter, etc.

 

Send en mail til mig på louise@louisevaelds.dk eller ring på tlf. 5190 1296.

Kærlig hilsen Louise Vælds 

Share on Facebook
Please reload

Udvalgte blogindlæg

Jamen det er bare fordi....

1/3
Please reload

Seneste blogindlæg