Fejl skal ikke tynge os til skam. Det skal berige os til ny indsigt.

Nærmest sådan indledes Gitte’s og min samtale om trivselsfremmende ledelse en solrig mandag på Gittes kontor lige midt i børnehaven, hvor både medarbejdere og børns aktiviteter kan høres inde som ude.

 

Mistrivsel og stress skaber dårlig performance og forringet bundlinje og derfor interesserer jeg mig for, alle de eksempler, hvor arbejdspladser har fokus på at sikre sammenhæng imellem performance, opgaveløsning, stresshåndtering og trivsel.

 

Jeg har brugt 20 år af mit arbejdsliv på at sikre og fremme og undervise i trivsel og performance blandt medarbejdere, ledere, uddannelsesdeltagere, unge under uddannelse og blandt sygemeldte.

 

Min erfaring er dog, at hvis man ikke er opmærksom, risikerer arbejdet med visioner, mål og værdier omkring performance og trivsel, kun at bliver nogle velmenende overordnede intentioner, der ikke handles på, som ingen kan mærke og som i stedet kan give anledning til skuffelse, ærgrelse og forringet performance og trivsel i en medarbejdergruppe.

 

Så for at det har en reel værdi, bør udviklingsprocesser være noget der udmønter sig i helt konkret handlinger i hverdagen, som kan mærkes og ikke blot er plancher med lister over, hvad vi har ”til hensigt at gøre”.

 

Derfor lå det lige til højrebenet, da daginstitutionsleder Gitte Lykke intviterede mig til kaffemøde om den arbejdsmiljøpris de netop havde modtaget på hendes arbejdsplads, som er blevet dem tildelt fordi de formår at skabe en rød tråd imellem trivsel og løsning af arbejdsopgaverne.

 

Det overordnede spørgsmål for vores samtale var:

 

”Hvad gør man som leder for at skabe en rød tråd imellem trivsel,performance og opgaveløsning?”

 ”Det skal være fedt at gå på arbejde.”

 

Indledningsvist spurgte jeg Gitte, hvad hun tror der i hendes ledelse er medvirkende til, at de har en god performance og trivsel på hendes arbejdsplads. Gitte svarede på dette spørgsmål, at hun som leder for stedet jævnligt spørger sine medarbejdere og sig selv: ”Hvad vil du gerne huskes for, når du ikke arbejder her længere?”

 

Gitte’s eget svar på dette spørgsmål er:

”Jeg har det sådan, at det er min FORNEMMESTE opgave at skabe et sted, hvor folk de synes det er fedt at gå på arbejde og her skal jeg jo være en rollemodel, for hvordan vi skal kommunikere med hinanden og være overfor hinanden.”

 

”Der er selvfølgelig også dage, hvor det ikke er alt der bare kører, men det skal være, sådan at vi her på vores arbejdsplads grundlæggende kan se og mærke, at vi er en værdifuld del af et fællesskab.”

 

 

”Kom nu lige i øjehøjde.”

 

Som psykologisk rådgiver og coach er min faglige erfaring gennem mine 20 års arbejde med performance og trivsel, at hvis man vil øge performance og lave værdiarbejde i en gruppe eller på en arbejdsplads, så er det utrolig vigtigt, at man har en ordentlig proces og følger værdiarbejdet helt dørs. Hvis man ikke sørger for dette, så risikerer man, at den tid og den økonomi, man investerer i det, er spildte ressourcer.

 

Da jeg spurgte Gitte ”Er det nogle særlige værdier I arbejder ud fra her hos jer?”

Svarede Gitte: ”For mig er det lidt fjollet med de der mål og værdier. Jeg går tit lidt kold i den der snak om, at komme op i metaperspektiv. Hvor jeg nok nærmere har det sådan, at: ”Nej, kom nu lige i øjenhøjde.”

 

”Jeg som leder, kan ikke skabe denne trivsel alene.”

 

”Den trivsel vi har, kan jeg jo ikke skabe alene. Men jeg kan skabe nogle vilkår og nogle rammer og nogle regler for, hvordan skal vi være sammen her. Men det kræver jo, at jeg selv kan leve op til det, så det er derfor, at jeg hellere vil have at det kan mærkes når man kommer ind i huset at vi er et sted, hvor man trives, end at vi har nogle fluffy værdiord stående i en bog eller en vision om et eller andet. Det er så ligegyldigt hvis ikke vi kan se hinanden i øjnene og snakke om, hvad der er på spil.”

 

 

Nogle af Gitte’s ledelsesværdier

 

Selvom Gitte ikke er til de fluffy værdiord og visioner, så lyttede jeg mig i vores samtale frem til en række stærke værdier Gitte ledelsesmæssigt har fokus på, på den arbejdsplads hun er leder af.

 

Det handler blandt andet om, at en leder:

 

  • Bør være nærværende ved at være tilstede og kontinuerligt facilitere udviklende processer.

 

  • Hele tiden bør have fokus på hvad kerneopgaven er, og støtte medarbejderne i at holde fokus på netop dette, ved at hjælpe med at sortere og prioritere i opgaverne.

 

  • Optræder som rollemodel og er tydelig i sine forventninger til hver eneste medarbejder i det daglige arbejde.

 

  • Har fokus på også at anerkende medarbejderen for dennes indsats og måde at være på, når tingene fungere.

 

Min erfaring er, at når man som leder eller team har defineret sine værdier, så bør det efterfølges af nogle meget vigtige steps, for at det har den effekt det bør have. Jeg kan ikke nævne dem alle her, men det er dem vi altid har fokus på, når jeg sammen med ledere og teams arbejder med øget performance og trivsel. Et af de steps der bør være med er, at man finder frem til helt konkret handlebar adfærd i hverdagen, som kan være et udtryk for disse værdier.

 

Både på vej ind i børnehaven og på vej ud af børnehaven, blev jeg mødt at hjælpsomme og imødekommende medarbejdere der smilende viste vej og børn der nysgerrigt spurgte, hvem jeg dog skulle hente. Det var alt i alt et utrolig inspirerende møde.

 

Hvis I ønsker at øge jeres performance og trivsel på jeres arbejdsplads, i jeres team, så kontakte mig, så vi kan tilrettelægge en fokuseret og udbytterig proces for jer.

 

Vil du være med i vores erfagruppe? Så tilmeld dig nyhedsbrevet og få link til vores gratis erfa-gruppe.

 

Kærlig hilsen

Louise Vælds

Tlf. 51901296

Share on Facebook
Please reload

Udvalgte blogindlæg

Jamen det er bare fordi....

1/3
Please reload

Seneste blogindlæg