StressKonsulent Uddannelsen

Stress har store konsekvenser for arbejdspladsen:

 

 • Udgifterne til medarbejderen stiger, mens produktiviteten falder. 

 • Engagementet daler og performance forringes. 

 • Medarbejderens loyaliteten bliver rettet indad. 

StressKonsulent Uddannelsen giver deltageren

 • viden, indsigt og handlemuligheder

 • fagligt forsvarlige løsninger på problemerne omkring stress

 • muligheder for interventioner, der giver en bedre bundlinie

 • bedre trivsel og bedre arbejdsliv

 

Som deltager på StressKonsulent Uddannelsen får man det maximale udbytte og 100% værdi når man er tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, HR-medarbejder, teamleder, kernemedarbejder, specialist, freelance konsulent eller rådgiver:

 

 • Deltageren bliver ekspert på et område, som alle oplever og har brug for indsatser på

 • Som stresskonsulent kan deltageren forhindre og nedbringe de dyre effekter af stress

 • Deltageren certificeres igennem et grundigt og systematisk certificeringsmodul

 • StressKonsulent Uddannelsen er et regulært og grundigt forløb, som er anerkendt og kan skrives under uddannelse på cv’et.

Næste holdstart

Sydjylland: Juni 2020

Nordjylland: Oktober 2020

Sjælland: Marts 2021

For yderligere information og reservation af plads på holdet send mail til louise@louisevaelds.dk

Ønsker du at blive klædt på til at kunne håndtere de svære samtaler og forstå psykologiske mønstre og udviklingsprocesser?
 

Vil du tilegne dig de bedste redskaber til at tilbyde forløb både individuelt og på hold – og workshops af varierende længde der har stress og trivsel, som omdrejningspunkt?

Vil du undervises af fagligt stærke kapaciteter med mange års erfaring og baggrund inden for mental sundhed, trivsel, stressforebyggelse og stresshåndtering?

 

StressKonsulent Uddannelsen er et 8 måneders, intensivt træningsforløb, hvor du opbygger dybdegående viden om effektiv stressforebyggelse, trivsel, arbejdsglæde, mental sundhed og hvordan stress påvirker den enkelte, og hvad der er de enkleste veje tilbage igen fra stress.

 

Du møder den nyeste viden omkring stress, trivsel, arbejdsglæde og mental sundhed og får veldokumenterede metoder til at håndtere akutte stressreaktioner og gennemføre stressforebyggende og trivselsfremmende tilbud til medarbejdere, klienter og borgere. Du lærer også at varetage støttende samtaleforløb for medarbejdere, der er på vej op igen efter stress.

 

StressKonsulent Uddannelsen vil give maksimalt udbytte for dig der er:

 

 • Ansat med ansvar for nedbringelse af sygefravær, aktivering, psykisk arbejdsmiljø, delvise raskmeldinger, sundhed og trivsel.

 • Ansat og af forskellige grunde er uformelt ansvarlig for sygefravær, delvise raskmeldinger, sundhed og trivselsfremme.

 

 • Driver en form for konsulent- eller rådgivervirksomhed indenfor udvikling af medarbejdere, grupper, teams eller privatpersoner.

 

 • Arbejder på at etablere dig som selvstændig underviser, konsulent, rådgiver eller behandler.

 

 • Nysgerrig på, hvordan du kan bidrage til din egen og andres trivsel uanset dit udgangspunkt.

Uddannelsesbeskrivelse

 • Vil du gerne modtage uddannelsesbeskrivelsen på mail?

 

JA - jeg vil gerne modtage uddannelsesbeskrivelsen:

"Godt i gang med stresskonsulentuddannelsen kan jeg kun glæde mig over mit valg. Mit ønske var at udbygge de coach- og stressvejleder-uddannelser, jeg har i forvejen. Ønsket er indtil videre gået i opfyldelse. Meget ny og relevant faglig viden - samtidig med nogle nye og gode værktøjer til det praktiske arbejde. Samtidig oplever jeg en enorm inspiration til udvikling af mit eget arbejde."

Ulla Søgaard Andreasen - Stresscoach

DELTAGER PÅ STRESSKONSULENT UDDANNELSEN

Dét kan du efter fuldført uddannelse

Gennemføre individuelle stress-vejledningsforløb for medarbejdere, klinter, borgere og privatpersoner.

Varetage den første akutfase med en stressramt medarbejder, klient, borger eller privatperson.

Sikre, at indsatsen foretages så tidligt som muligt og bliver så effektiv og kortvarig som muligt.

Forstå retningslinjerne for kontrakten mellem vejleder og arbejdsplads
i forhold til hvordan, hvad og hvor meget, der indgår i samtaler, afrapportering, roller, ansvar og fortrolighed.

Gennemskue, hvordan man kan afdække og adskille stress, angst og depression.

Gennemføre virkningsfulde forløb for stressede medarbejdere og stressramte borgere.

Vejlede kollegaer i at støtte stressramte kollegaer ved delvis sygemelding og tilbagevenden til arbejdspladsen efter fuld sygemelding, så processen bliver så effektiv som muligt.

Støtte medarbejderen, klienten, borgeren og sikre en god tilbagevenden til arbejdspladsen efter stress-sygemelding.

Tilrettelægge og gennemføre fyraftensmøder og workshops med stressforebyggelse, stresshåndtering og trivsel som omdrejningspunkt.

Uddannelsesforløbet er specielt tilrettelagt for socialrådgivere, sygeplejesker, psykoterapeuter og mentorer. Det kan også være, at du er HR konsulent, jobkonsulent, leder, mellemleder eller tillidsrepræsentant.

Sådan er StressKonsulent Uddannelsen bygget op

 • Uddannelsen løber over 8 måneders accelereret læringsproces - Der arbejdes med:

  • Trivsel og stressforebyggelse

  • Stressteori – psykologisk, fysisk, mentalt

  • Forebyggelse – håndtering og reduktion af stress

  • Metoder til strukturering, damage-control og akut, dybdegående afstressning

  • Viden til afdækning af stress-angst-depression

  • Teori og værktøjer til langsigtet stressforebyggelse

  • Træning i formidling og didaktiske redskaber til workshops og gruppeforløb

  • Teori og træning i individuelle vejledningsforløb

  • Træning i samtalerammer for og med stressramte

  • Stresskonsulentens rolle, ansvar, muligheder og begrænsninger

  • 5 moduler hjertelig, autentisk og støttende undervisning

  • Tag hele uddannelsen eller start med del 1 eller 2, som kan tages seperat

 • DEL 1: Modul 1 og 2 - Stress fundamentals - konkrete modeller og værktøjer, stressteori og stresscoaching, nyeste viden indenfor stress, angst, depression.

 • DEL 2: Modul 3 og 4 - Stress essentials - dybere teori om stress, essentiel teori om hjerne, neuropsykologi , kognitiv teori og metode

 • DEL 3: Modul 5 - Stress konsulent Pro - Grundig certificeringsprocess med skriftlig eksamen, løbende supervision individuelt og i grupper.

 • Direkte implementering af det lærte. Praktiske og teoretiske opgaver, der sikrer en lærerig proces, og som støtter dine rådgivnings- og formidlingskompetencer.

 • Al den supervision, du har brug for under hele uddannelsen. Du har mulighed for at få sparring og vejledning ved hver undervisningsdag.

 • Praktiske opgaver og reflektioner mellem hver undervisning undervejs i hele uddannelsen. Du skal påregne gennemsnitligt 8 timers hjemmearbejde om måneden i løbet af uddannelsen.

 • Fri, livslang adgang til StressKonsulent online kursistbibliotek for certficerede stresskonsulenter
  med materiale, redskaber og modeller til dine kommende arbejdsopgaver.

 • Lærerige opgaver, der støtter dine formidlingskompetencer

  • Praktiske konsulent- og formidlingsopgaver 

  • Valgfri certificeringssprocess

 

Undervisningen er tilrettelagt af pd. psyk, reg. psykoterapeut, Cert. HNLP Mastercoach og stresscoach, Louise Vælds, som med +13.000 timers erfaring har undervist hundredvis af mennesker i både de praktiske og teoretiske elementer af stress, trivsel, psykologiske mønstre, udviklingsprocesser og formidling.

Tilmeld dig hele uddannelsen og få rabat til dine kollegaer

"Louise er en kategori for sig. Hun er naturlig og rummelig og aldrig fordomsfuld. Det er Louises særlige kendetegn, at hun formår at gøre noget komplekst til noget helt enkelt."

DELTAGER PÅ STRESSKONSULENT UDDANNELSEN

Løft den mentale sundhed og spar tid og penge ved at køre StressKonsulent Uddannelsen, som internt forløb i jeres organisation.

Læs mere her

Er du i tvivl?

Så lyt med her, hvor du kan høre lidt mere om uddannelsen.

Til jer der med fordel kan afholde uddannelsen internt i jeres organisation.

Please reload

 • Hør mere om StressKonsulent Uddannelsen
 • -
 • Louise Vælds
00:00 / 00:00

StressKonsulent Uddannelsen egner sig også til dig, der …

Er erhvervsaktiv, selvstændig, er i gang med et skift i din karriere og ønsker at udvikle dig personligt gennem et fantastisk uddannelsesforløb.

 

Har jævnlig, professionel kontakt med stress-, angst- og depressionsramte borgere og medarbejdere.

Pris:

Uddannelsesgebyr del 1: kr. 11.500,- 

Uddannelsesgebyr del 2: kr. 11.500,-

Uddannelsesgebyr del 3: kr.    5.900,-

 

Uddannelsesgebyr ved tilmelding til hele uddannelsen: kr. 23.900,-

Priserne er ekskl. moms

 

Tilmeld dig StressKonsulent Uddannelsen ved at skrive til os på louise@louisevaelds.dk


Spørgsmål? Skriv endelig til os på louise@louisevaelds.dk eller ring: tel. 5190 1296

Få støtte til uddannelsen igennem den kommunale kompetencefond

 

Er du kommunalt ansat og omfattet af en af nedenstående faglige organisationer, kan du tale med din leder og søge om støtte til uddannelsen gennem den kommunale kompetencefond.

 

 • BUPL

 • FOA - Fag og Arbejde

 • Forhandlingskartellet

 • HK KOMMUNAL

 • Dansk Metal/håndværkerorganisationerne

 • Socialpædagogernes Landsforbund

 • Teknisk Landsforbund eller

 • 3F Fagligt Fælles Forbund

"Louise formår at skabe et rum, hvor alle kursister har lyst til at bidrage samt at videns- og erfaringsdele.

 

Undervisningen foregår på et højt fagligt plan – teoretisk og i særdeleshed praktisk! Herunder en masse konkrete og let implementerbare redskaber.

 

Resultatet er et meget højt niveau og et stort løft af såvel faglige som personlige kompetencer."

Anette Bess - Odense Kommune

DELTAGER PÅ STRESSKONSULENT UDDANNELSEN

Overvejer du at uddanne dig som stressKonsulent - men er du usikker på, hvilken uddannelse du skal vælge?

Der er mange kursusudbydere inden for stresscoaching, og det er svært at gennemskue, hvem man skal vælge. At sammenligne antal timer/dage med det ene sted fremfor det andet giver en del af svaret - men ikke alene.

 

Hos os vægter vi et åbenhjertigt læringsmiljø og sikker implementering i hverdagen. Det nytter ikke, at vi taler om men ikke gør. Som deltager på StressKonsulent Uddannelsen bliver du stillet overfor lærerige opgaver, der støtter dine rådgivnings- og formidlingskompetencer.

De mange varierende opgaver sikrer, at du er en af de stresskonsulenter, der er allerbedst klædt på til at varetage dine opgaver efter endt uddannelse.

Sydjylland - juni 2020

NB! Begrænset antal pladser - tilmeld dig i god tid.

 

Modul 1

22. Juni – 23. Juni 2020

Modul 2

17. Aug. – 18. Aug. 2020

Modul 3

28. Sept. - 29. Sept. 2020

Modul 4

11. Nov. - 12. Nov. 2020

Modul 5 - kun for dig der vil certificeres  

10. December 2020 – skriftlig eksamen og supervisionsdag

 

Skype supervision for dig der vil certificeres  

Torsdag d. 20. januar 2021 -  kl. 16

 

Skype supervision for dig der vil certificeres     

Torsdag d. 11. februar 2021 - kl. 16

Alle undervisningsdage kl. 9.30-15.30

Deltag live via zoom, fra hvor end du er i verden. (Kun 2 virtuelle pladser på hvert hold)

Hold 2020 - SKU-H10 Nordjylland

Holdstart oktober 2020

 

Nu med mulighed for at deltage live via zoom, fra hvor end du er i verden. (Kun 2 virtuelle pladser på hvert hold)

Alle undervisningsdage kl. 9.30-15.30

For yderligere information og reservation af plads på holdet send mail til louise@louisevaelds.dk

NB! Begrænset antal pladser - tilmeld dig i god tid.

Hold 2020 - SKU-H8 Sjælland

NB! Vi leder efter en samarbejdspartner på Sjælland, som vil sætte vores uddannelser op sammen med os.

Nu med mulighed for at deltage live via zoom, fra hvor end du er i verden. (Kun 2 virtuelle pladser på hvert hold)

 

Holdstart efterår 2020

 

Alle undervisningsdage kl. 9.30-15.30

Hold øje med tilmeldingsfristen.

NB! Begrænset antal pladser - tilmeld dig i god tid.

Hold 2019/2020 - SKU-H7 Sydjylland

Modul 1 - 5 d. 2. Oktober 2019 - 5. februar 2020

 

Modul 5 kun for dig der vil certificeres  - Onsdag d. 5. Februar 2020 - Supervisionsdag for dig der vil certificeres   

 

Skype supervision for dig der vil certificeres  

Torsdag d. 20. Februar 2020 -  kl. 16

 

Skype supervision for dig der vil certificeres     

Torsdag d. 19. Marts 2020 - kl. 16

Individuel certificeringsproces

Tilrettelægges individuelt.

Undervisningen på dette hold foregår:

alle dage kl. 9.30-15.30

NB! Begrænset antal pladser - tilmeld dig i god tid

Hold 2018/2019 - SKU-H5 Sydjylland

Udsolgt - afsluttet

Please reload

Praktisk info

Tilmelding:

Send en mail til os på louise@louisevaelds.dk

 

Hvis I som arbejdsplads eller anden gruppe ønsker at spare tid, transport og penge ved at oprette et internt hold, så læs med her.

 

Forplejning:

Kaffe, the, vand, frugt og snacks ad libitum dagen igennem - husk at medbringe lidt frokost.

Sted:

Sydjylland:

Videnparken, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia

Nordjylland:

Grindevej 19, 9480 Løkken

Sjælland:

Københavnsområdet - ShantiRoom, Lavendelstræde

Ring eller sms gerne til os på  tlf. 5190 1296, hvis du ønsker yderligere information omkring uddannelsen.

"Jeg har fået en ny forståelse for det arbejdsmiljø jeg sidder i, og der har været meget at hente for mig, som sidder lige midt i et politisk styret system, hvor der er rigeligt med opgaver men mangel på ressourcer, og hvor der er mange mellemledere der presses ovenfra, og som presser endnu mere nedad."

DELTAGER PÅ STRESSKONSULENT UDDANNELSEN

" Kære Louise,  

Jeg synes lige jeg vil fortælle dig, at jeg nu efter vores 2 første undervisningsdage allerede har implementeret nogle af redskaberne i mit arbejde. Dine redskaber er så enkle og gennemgangen af dem så grundige, at det var nemt at trække dem frem i undervisningen og i mine individuelle sessioner lige der, hvor der var allermest brug for dem. Min motivation for at tilmelde mig uddannelse var ønsket om at blive inspireret og lære nogle nye værktøjer, hvilket faktisk er blevet indfriet nu. Tak for nogle gode dage, jeg glæder mig til resten af forløbet."

Helle - Sundhedskonsulent

DELTAGER PÅ STRESSKONSULENT UDDANNELSEN

Hej Louise   

Tak for en fantastisk uddannelse. Jeg kan allerede nu se, at den har givet mig en masse ny viden med på min vej. Brugte en del fra uddannelsen til min opgave i neuropædagogik og neuropsykologi, så tak for litteraturlisten.

Tusind tak."

Ruth Brun - Social pædagog, Esbjerg Kommune

DELTAGER PÅ STRESSKONSULENT UDDANNELSEN

Vælds Uddannelse & Coaching

Kontor:  Vesterballevej 5, 7000 Fredericia  

 • Instagram - sorte cirkel
 • Facebook Square
 • LinkedIn Square
 • YouTube Social Icon