VÆLDS

SUPERVISION

Faglig supervision er et vigtigt redskab i at sikre den enkelte medarbejder og gruppens faglige professionelle udvikling. Med faglig supervision højnes kvaliteten og motivationen i det professionelle arbejde med mennesker og trivslen øges både på et individuelt og gruppe orienteret plan. Det er en fordel at bruge faglig supervision, når man ønsker at udvikle en stærkt faglig medarbejdergruppe.

Min supervision og coaching er målrettet problemstillinger med omdrejningspunkt omkring monofaglige, tværfaglige og fagpersonlige emner, såsom:

 

 • Ledelsesudfordringer

 • Udvikling af personalegruppen

 • Forbedring af samarbejdet

 • Sparring og støtte ved udfordrende faglige dilemmaer

 • Undersøgelse af egen faglige praksis

 • Hjælp til bearbejdelse af svære eller voldsomme oplevelser.

Den supervison jeg tilbyder er ambitiøs, målrettet samt styrke- og ressourcefokuseret. Supervisionen og coachingen giver mulighed for at udforske og reflektere højt over egne erfaringer, overvejelser, situationsfornemmelser og uudforskede nye ideer og muligheder.

 

Der arbejdes i samtale og processer henimod at sikre

 • Klarhed

 • Værdibevidsthed

 • Sammenhængs- og meningsskabelse

 • Udvikling og forandring i arbejdet og opgaven

 

Løbede proces

Når vi planlægger forløbet, gør vi det sammen i en kontinuerlig dialog med afsæt i hvad der er meningsfuldt for gruppe og for den enkelte deltager.

 

Vores samarbejde, kan både omfatte længere supervisionsforløb eller enkeltsessioner ved akut opståede situationer og behov.

Indledende samtale

Det første vi gør, er at tage et uforpligtende møde hvor vi afdækker jeres nuværende situation samt jeres ønsker og behov. Jeg vil desuden komme med mine vinkler og forslag. Herefter aftaler vi det videre forløb i en fortsat dialog omkring ønsker, indhold og målsætning.

 

Det er helt essentielt at alle medarbejdere i et supervisionsforløb oplever at processen er faglig, vedkommende og udbytterig.

 

Jeg kan kontaktes på mail louise@louisevaelds.dk eller telefon 51901296.

Vil du gerne kontaktes?

Vælds Uddannelse & Coaching

Kontor:  Vesterballevej 5, 7000 Fredericia  

 • Instagram - sorte cirkel
 • Facebook Square
 • LinkedIn Square
 • YouTube Social Icon