Trivsel MasterClass

 

Essentiel viden og oversigt over processer og insatsmuligheder for dig som er ansvarlig for arbejdspladsens trivsel.

 

Dette kursus giver forståelse for anvendelig praktisk viden omkring trivsel. Psykologisk trivsels-teori omkring indsatsmuligheder og begrænsninger. Der arbejdes med konkrete trivselsinterventioner med både individuelt, gruppe og organisatorisk sigte. Desuden baggrundsviden ifht. udvikling af trivselsfremmende kommunikation, værdier og ansvarstagen samt viden om balancering og langsigtet trivselsfremme. Derudover vil der være indsigt i forhold til, hvornår der er brug for trivselsinterventioner og hvornår der bør startes andre steder.

 

Deltageren på kurset får en klar forståelse af de vigtigste "how's" and "why's" omkring trivselfremmende aktiviteter og deltageren bliver klædt på til at iværksætte og fastholde konkrete trivselsfremmende tiltag.

Trivsels MasterClass

Deltagerantal: 6 personer
Dato: Vælg imellem den 22. oktober 2019, 10. december 2019 eller 25. februar 2020 - kl. 09.30-15.30 
Sted: Videnparken, Vesterballevej 5, 7000 Fredericia
Forplejning: Du får lækker mad og drikke dagen igennem.
Pris: DKr. 3.500,- Prisen er eksklusiv moms og inklusiv personlig skype opfølgning, materiale og forplejning.

 

Trivsels MasterClass er for dig

 • der er ansvarlig for og/eller arbejder med arbejdsmiljø og trivselsfremme på din arbejdsplads

 • der vil øge din professionelle viden i arbejdet med trivselsudfordringer og trivselsfremme

 • der ønsker at få synlige redskaber og konkrete resultater fra dagens træning

 

Denne MasterClass bliver intensiv, for I er et lille eksklusivt hold med max 6 deltagere.
Vi arbejder med dine og de andres konkrete trivselsudfordringer og projekter, så du styrker dine faglige og praktiske kompetencer indenfor området, så du fremstår endnu mere kompetent og erfaren i dit trivselsarbejde.


Igennem arbejdet med dine konkrete udfordringer får du viden, modeller og effektive værktøjer, så når dagen er omme ved du præcist, hvor du skal fortsætte, når du går hjem.

Dit udbytte af Trivsels MasterClass er:

 • Du står skarpt med solid viden omkring de helt essentielle emner omkring trivsel.

 • Du får metoder til at identificere, afhjælpe og håndtere trivselsbehovet på arbejdspladsen.

 • Du får en sikkerhed i hvad der er best practice og det absolut mest effektive i forhold til trivseltiltag på arbejdspladsen, så I kan bruge tiden og økonomien de helt rigtige steder.

 

Udover en heldags MasterClass får du:

 • ½ times indledende samtale om dine forventninger og behov til Trivsels MasterClass.

 • 1 times opfølgende skype-session med mig. Værdi 1.600,- eksklusiv moms
   

Trivsels MasterClass passer til dig:

 • der har nogen erfaring med medarbejdere og trivselsbehov på din arbejdsplads

 • der har ambitioner om at få en endnu mere professionel og faglig tilgang til håndtering af trivselsfremmenede tiltag.

 • der savner den essentielle viden omkring trivsel og best-practice, samt effektive redskaber.

 • der vil blive endnu bedre til at planlægge, gennemføre og følge op på trivselsaktiviteter

 • der gerne vil arbejde fokuseret med dine og andres konkrete cases

 

Sådan arbejder vi på Trivsels MasterClass:

Denne heldags MasterClass er et miks af, at jeg holder oplæg omkring den helt essentielle viden du bør have, vi arbejder konkret med dine og de andres cases. 
I løbet af dagen får du viden, du træner værktøjer – og du får sparring fra mig – og de øvrige deltagere.

 

Min stil er faglig, konkret og smilende. Det betyder, at vi arbejder effektivt og resultatorienteret. 


Udover min professionelle sparring, så får du også værdifuldt input fra de øvrige kompetente personer på holdet.

 

Vi arbejder i en fortrolig, professionel og varm tone.

 

Book din plads nu – HUSK der er kun 6 pladser på hvert hold.

Har I brug for foredrag eller intern uddannelse?

Ja tak -  vi vil gerne ringes op omkring inter uddannelse

Veltilrettelagte foredrag og kurser med

høj læring, høj kvalitet, varme og smil

Med intern uddannelse med Vælds Uddannelse og Coaching, sikre du at dine medarbejdere får optimalt udbytte - 1 1/2 time, 1/2 dag, hel dag, 2 dage, længer uddannelsesforløb? Sammen tilrettelægger vi det I har brug for.

Solid evidensbaseret viden sikrer et højt fagligt niveau, som altid er tilpasset deltagerne og bearbejdet til let tilgængeligt og håndgribeligt indhold. 

Alle kurser giver konkrete redskaber der kan implementeres direkte i hverdagen. 

 

Undervisningsformen - veksler altid mellem oplæg om teori/metode og øvelser, dialog, erfaringsudveksling og opsamling. På den måde aktiveres alle, der opstår en god vidensdeling og læringseffektiviteten er høj.

 

Ring eller send email for dialog om forslag og tilbud.

 

louise@louisevaelds.dk

Tel. 51901296

 • LinkedIn Square

Vælds Uddannelse & Coaching

Kontor:  Vesterballevej 5, 7000 Fredericia  

 • Instagram - sorte cirkel
 • Facebook Square
 • LinkedIn Square
 • YouTube Social Icon