TrivselsVejleder Kursus

Vælds Trivselsvejleder kursus oprettes som internt kursus i kommunale og private virksomheder samt faglige organisationen. Kurset kan oprettes for minimum 8 og maksimum 16 personer.

 

Formål

Formålet med trivselsvejleder certificeringen er at give medarbejderen teoretisk viden, kvalifikationer og praktiske erfaringer til at udføre trivselsfremmende rådgivning og tiltag på arbejdspladsen eller i organisationen.

Indholdet bygger på evidensbaseret viden om og konkrete erfaringer med undervisning, vejledning og redskaber indenfor neuropsykologi, positiv psykologi, feedback- og anerkendelsesteori.

 

Fokus på kurset er:

 • Hvordan reagerer individer og grupper ved at være under pres?

 • Hvordan begrænses stressreaktioner på arbejdspladsen?

 • Hvordan kan man fremme trivsel på arbejdspladsen gennem øget bevidsthed om kommunikation & anerkendelse og hvordan påvirker det individer og grupper?

 • Hvordan kan man indfører en konstruktiv feedback kultur på arbejdspladsen og hvorfor er det gavnligt?       

 • Sundhedsfremme og stressforebyggelse - hvem har ansvaret for hvad og hvorfor?

Kursets tilrettelæggelse og forløb

På kurset arbejdes der konkret og praktisk med modeller, skemaer og metoder der kan bruges i det trivselsfremmende arbejde i virksomheden.

Kurset sikrer at medarbejderen er fagligt godt klædt på til at gennemføre trivselsfremmende samtaler og aktiviter i samarbejdet med kollegaer på arbejdspladsen.

Kurset er 4 enkelte kursusdage fordelt over ca. 4 måneder.

Der arbejdes aktivt med metoderne imellem hver kursusgang, for at sikre effektiv integration af det lærte.

Målgruppe

Kurset klæder medarbejdere og andre, til bruge konkrete trivselsfremmende metoder og redskaber og kurset er målrettet medarbejdere der arbejder med områderne omkring mennesker, trivsel og sundhedsfremme og henvender sig blandt andet til nedenstående områder:

 • medarbejdere i virksomheder: HR, medarbejdere på alle niveauer i organisation / konsulenter / arbejdsmiljørepræsentant, trivselsmedarbejdere, mv.

 • sundhedspersonale: fysioterapeut, ergoterapeut, kostvejleder, sygeplejerske, SOSU, ansatte i psykiatrien, mv.

 • pædagogisk personale: lærere, socialpædagog, studievejleder, undervisere, mv.

Uddannelsens forløb

4 undervisningsdage, som er en kombination imellem evidensbaseret teori, praktiske øvelser og erfaringsbaseret læring.

Kursets indhold

 • Teoretisk viden om trivselsfremmende arbejde

 • Positiv psykologi

 • Egenomsorg og søvnteori

 • Ansvar og forandringsudfordringer

 • Nøglesamtalen

 • Individer og grupper under pres

 • Stressreaktioner på arbejdspladsen

 • Kommunikation & anerkendelse

 • Konstruktiv feedback kultur på arbejdspladsen


Desuden er der er gennemgående fokus på neuropsykologi og kognitiv teori

 

Neuropsykologien er blandt andet baseret på viden om, hvordan hjernen medvirker til henholdsvis at fremme og hæmme trivsel.

Den kognitive teori er baseret på teorien om at der er en tæt sammenhæng mellem menneskers tanker, følelser, kropslige sansninger og de handlinger man foretager sig. Ved at øge bevidstheden om disse elementer kan man også opnå indsigt i hvilke valg der er hensigtsmæssige i arbejdet med at fremme egen og gruppens trivsel.

Udbytte

Som Trivselsvejleder får man  teoretisk viden, kvalifikationer og praktiske erfaringer i:

 • At håndtere svære nøglesamtaler

 • I gangsætte systematiske trivselsfremmende tiltag på arbejdspladsen

 • Undervise i feedback kultur på arbejdspladsen

 • De enkleste og mest effektive veje til at reducere stress og fremme trivsel i en organisatorisk sammenhæng.

 • Vejlede i håndtering af stress på arbejdspladsen

 • Positive og konstruktive dialoger

 • Undervise i positiv psykologi og kognitiv teori

 • Vejledning i egenomsorg og søvn

 

Afsluttende certificering

Når medarbejderen har afsluttet certificeringsopgaven, udstedes certifcat som certificeret trivselsvejleder fra Vælds Uddannelse og Coaching.

Pris

Kr. 8.500,- ex. moms pr. deltager v. Minimun 8 deltagere og maksimum 16 deltagere

Booking og yderligere information:

Få flere oplysninger om kurset ved at kontakte Louise Vælds på mail louise@louisevaelds.dk / tlf. 51 90 12 96

Vælds Uddannelse & Coaching

Kontor:  Vesterballevej 5, 7000 Fredericia  

 • Instagram - sorte cirkel
 • Facebook Square
 • LinkedIn Square
 • YouTube Social Icon